Inauguracja Muzeum Biżuterii Współczesnej

Zainaugurowane 30 marca 2019 roku Muzeum Biżuterii Współczesnej to przestrzeń otwarta dla wszystkich artystów, projektantów, twórców i miłośników nie tylko biżuterii, ale znacznie szerzej postrzeganego dobrego wzornictwa (jednocześnie zadajemy sobie i Państwu pytanie, co obecnie oznacza “dobry” w odniesieniu do sztuki współczesnej).

Muzeum mieści się w zagłębiu kulturalnym warszawskiej Pragi w Centrum Praskim Koneser przy Placu Konesera 8 (lokal 20). Wierzymy, że stworzone przez nas miejsce wyzwoli kreatywność i twórczą energię, pozwoli na wymianę doświadczeń i będzie impulsem  do dyskusji o szeroko pojętej sztuce współczesnej.