4D czyli design dla dzieci i dorosłych

Źle zaprojektowane i krzyczące kolorami reklamy, neony, szyldy, pastelowe, wielobarwne bloki, witryny sklepowe i tablice ogłoszeń pełne tandetnych ulotek i plakatów – to niestety dla większości z nas codzienny widok. Brakuje dobrego dizajnu w przestrzeni publicznej miast (szczególnie tych mniejszych) i wsi.

Projekt “4D czyli dizajn dla dzieci i dorosłych” ma przyczynić się do wykształcenia wśród jego uczestników wrażliwości estetycznej i zaangażowania w projektowanie otaczającej ich przestrzeni.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie jego uczestników w świat dizajnu, obudzenie w nich pasji odkrywania i tworzenia pięknych i funkcjonalnych przedmiotów. Projekt skierowany jest do mieszkających na wsi (poza ośrodkami kultury, sztuki i dizajnu) dzieci oraz ich rodziców, opiekunów, dziadków. Ten międzypokoleniowy projekt wprowadzi i zaangażuje jego uczestników w proces projektowania od pomysłu do produktu. Podczas serii warsztatów nauczą się, jak dobrze i kreatywnie wykorzystać przestrzeń, projektować jej elementy, kształtować ją wedle własnych potrzeb, oceniać to, co dzieje się wokół.

Warsztaty odbywać się będą w trzech miejscowościach: Grzymalinie, Jakuszowie oraz Siedliskach/Miłkowicach. W ramach projektu w każdej z tych miejscowości zrealizowany zostanie ten sam program, czyli: spotkania informacyjno-integracyjne i 5 bloków warsztatowych (składających się ze wstępu teoretycznego i części praktycznej – warsztatów plastycznych.

Główny partner projektu: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego