Muzeum Biżuterii Współczesnej

Facebook: Muzeum Biżuterii Współczesnej

 

“Zielone światło dla współczesnej biżuterii artystycznej…”

Zainaugurowane 30 marca 2019 roku Muzeum Biżuterii Współczesnej to przestrzeń otwarta dla wszystkich artystów, projektantów, twórców i miłośników nie tylko biżuterii, ale znacznie szerzej postrzeganego dobrego wzornictwa (jednocześnie zadajemy sobie i Państwu pytanie, co obecnie oznacza „dobry” w odniesieniu do sztuki współczesnej).

Muzeum mieści się w zagłębiu kulturalnym warszawskiej Pragi w Centrum Praskim Koneser przy Placu Konesera 8 (lokal 20).
Wierzymy, że stworzone przez nas miejsce wyzwoli kreatywność i twórczą energię, pozwoli na wymianę doświadczeń i będzie impulsem do dyskusji o szeroko pojętej sztuce współczesnej.

Filmik z otwarcia Muzeum Biżuterii Współczesnej