Zielone światło dla współczesnej biżuterii artystycznej

„ZIELONE ŚWIATŁO” to wystawa przygotowana na inaugurację działalności Muzeum
Biżuterii Współczesnej  – nowego miejsca na mapie Warszawy, w którym prezentowana i
promowana będzie współczesna biżuteria artystyczna.
Wystawa prezentuje prace ponad 70 artystów z całej Polski, którzy należą do różnych
pokoleń artystów – począwszy od grupy uznanych i utytułowanych; przez średnie pokolenie
o już ugruntowanej pozycji w dziedzinie sztuki biżuteryjnej; skończywszy na tych, którzy stawiają
pierwsze, ale pewne kroki na scenie złotniczej. Reprezentują oni wiele szkół i różnorodny
dorobek artystyczny. Trzon wystawy stanowią prace członków Stowarzyszenia Twórców
Form Złotniczych, które powstawały na przestrzeni ostatnich 20 lat. Poza tym na wystawie
zobaczyć można prace artystów niezrzeszonych w STFZ oraz artystów związanych z łódzką i gdańską
Akademią Sztuk Pięknych oraz Akademią Multimedialną w Szczecinie.
Ten rodzaj retrospektywnego podsumowania można traktować jako reprezentatywny
przegląd aktualnej kondycji współczesnej biżuterii artystycznej w Polsce. Wystawa pokazuje
najbardziej charakterystyczne postawy twórcze – od tendencji geometrycznych, które
obecnie znajdują swoją niezmienną kontynuację w kolekcjach dizajnerskich oraz biżuterii
związanej ze wzornictwem przemysłowym; poprzez eksperymenty formalne związane z
zastosowaniem tworzyw pozajubilerskich; aż po wypowiedzi artystyczne o charakterze
narracyjnym i konceptualnym, które traktują biżuterię jako środek wizualnej komunikacji.

Organizator wystawy: Fundacja Promocji Wzornictwa
Współpraca: Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych