Monika Szpatowicz

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo (2001) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Społecznych – Instytut Kulturoznawstwa z zakresu wiedza o kulturze (2006).

Od 2002 roku zatrudniona w Galerii Sztuki w Legnicy, od 2006 na stanowisku głównego specjalisty ds. programowych. Kuratorka ponad 200 wystaw krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza wystaw z zakresu sztuki złotniczej i designu, m. in. jedenastu ostatnich edycji międzynarodowego Legnickiego Festiwalu SREBRO (2006-2017) czy wystaw eksportowych,  promujących zagranicą polski design, jak m. in. Art Silesia Presents, 2005; Amber and Silver Time, 2009; Natural, mistic, avant-garde, 2015; From adornment to the statement, 2016; Simply & Beautiful, 2017. Uczestniczka sympozjów i konferencji (m. in. 43. Schmucksymposium w Zimmerhofie, Niemcy, 2011; seminarium podczas Targów Amberif, Gdańsk, 2013; sympozjum Biżuteria miejska, ASP Łódź, 2016), autorka tekstów do katalogów i magazynów branżowych. jurorka, m. in. w 14. Ogólnopolskim Konkursie Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE 2014 (przewodnicząca jury), w 24. Ogólnopolskim Przeglądzie  Malarstwa Młodych PROMOCJE 2014, w międzynarodowym konkursie Enjoia’t Awards 2015 w Barcelonie, w 18. Ogólnopolskim Konkursie Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE „Srebro & Papier”, 2018.

Pomysłodawczyni i koordynatorka szeregu projektów oświatowo-edukacyjnych, skierowanych głównie do dzieci i  młodzieży, m. in. ARTport – miejsce dla człowieka, 2009; Art-spot – barwne myślenie, 2010; Moje miasto – moja przestrzeń, 2012;  Przełamując fobie – sztuka dla tolerancji, 2012; Moje mikropolis, 2015; Książka – lubię to!, 2017.

W 2016 uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Legnicy” za działalność kulturalną i społeczną na rzecz miasta, a w 2017 statuetką Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych za wkład w promocję i rozwój biżuterii artystycznej.